Головна » Файли » Паспорт навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни
24.02.2015, 15:44

                                         Опис навчальної дисципліни

             «Бухгалтерський облік та звітність у комерційних банках»

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –

 

4,5

Галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.03050801

 «Фінанси і кредит»

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                                         

Семестр

Загальна кількість годин - 162

5-6-й

3-4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

 54 год.

 

Практичні, семінарські

32год.

 

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

76 год.

 

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит

 

Категорія: Паспорт навчальної дисципліни | Додав: nikolaevairina8
Переглядів: 213 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar